Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Arbetsgivare

 

Varför ska arbetsgivarintyg utfärdas?

För att arbetslöshetskassan ska kunna bedöma om en medlem har rätt till arbetslöshetsersättning måste medlemmen skicka in ett arbetsgivarintyg till arbetslöshetskassan. Du som är arbetsgivare är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran fylla i och underteckna arbetsgivarintyget.

 

Uppgifterna i arbetsgivarintyget ligger till grund för medlemmens rätt till arbetslöshetsersättning och ersättningens storlek. Intyget behövs även i det fall en medlem söker aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Det är viktigt att alla uppgifter i intyget är ifyllda och korrekta så att arbetslöshetskassan kan fatta ett riktigt beslut.

 

 

Direktlänk till Arbetsgivarportalen.

 Direktlänk till Arbetsgivarportalen.

 

Svar på vanliga frågor om Arbetsgivarintyg, som du kanske inte hittar i det elektroniska ifyllnadsstödet, kan finnas under "Vanliga frågor".

Hittar du inte svaret på din fråga där, är du välkommen att kontakta supporten för Arbetsgivarportalen på telefonnummer 08-519 096 44. Supporten hanterar både verksamhets- och teknikfrågor.