Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vanliga frågor rörande lärare

 

 

Hur ska arbetstid för lärare redovisas?

Ska ferier och lov ingå i arbetad tid?                      

Om en anställning sträcker sig över jul- eller sommarferien ska ferien redovisas som arbetad tid på arbetsgivarintyget. Om anställningen upphör i samband med att jul- eller sommarferien börjar, ska ferien inte redovisas som arbetad tid. Den utbetalda ferielönen ska redovisas under punkt 13 på arbetsgivarintyget. Lov under terminerna ska redovisas som arbetad tid precis som vid betalda ledigheter för övriga grupper av anställda.

Hur ska arbetstid redovisas för lärare som normalt har en årsarbetstid och ingen fast veckoarbetstid?                       

Det som är heltid per vecka, per år, etcetera och procent av heltid, ska redovisas.