Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vanliga frågor kring uppgifter om lönen

 

 

Hur ska garantilönen för en person som är anställd för att hyras ut redovisas?

Om till exempel en person har varit tillsvidareanställd på heltid och mellan de olika uppdragen erhållit garantilön?

Under arbetad tid ska arbetade timmar/ersatta timmar med garantilön anges. Om inkomsten har varierat ska den anges månad för månad i kolumnen "Annan ersättning".

Ska ledighet för utbildning med delvis bibehållen lön betraktas som arbetad tid eller frånvaro?

Om arbetsgivaren betalar en del av lönen ska det anges som arbetad tid. Ledigheten för utbildningen utgör frånvaro om personen inte får lön från arbetsgivaren.

Kan man slå samman ersättning för enkel och kvalificerad övertid som utbetalas samma månad till en post?

Ja, det går bra att slå samman ersättning för enkel och kvalificerad övertid månad för månad.

När löneförhandlingarna är klara och den anställde fått löneförhöjning retroaktivt, hur ska den retroaktiva lönen redovisas på arbetsgivarintyget?

Det är den senaste lön som den anställde hade när arbetet upphörde som ska anges som lön på det elektroniska arbetsgivarintyget. Ingen retroaktiv månadslön behöver anges.

Hur ska fasta lönetillägg, som utbetalas löpande, redovisas?                        

De ska anges under punkt 12 - "Har andra skattepliktiga ersättningar utöver lön utgått".

Kan man slå samman ersättningar av samma slag, till exempel OB-ersättning som ersätts med olika belopp beroende när på dygnet arbetet utförts?                        

Ja, det går att slå samman olika OB-ersättningar månad för månad.

Kan man slå samman all OB-ersättning till en post?

Nej, OB-ersättningar ska redovisas månad för månad. Se även svaret på föregående fråga.