Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vad gäller vid avgångsvederlag och ömsesidig överenskommelse?

 

Har du blivit varslad eller förs det diskussioner om avgångsvederlag eller överenskommelser? Du kan alltid ringa eller skriva till oss och ställa dina frågor om detta. Vi får inte ge dig något beslut innan du blir arbetssökande men vi kan diskutera din situation och tala om vad som kan hända i olika fall. 

 

Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är en summa som din arbetsgivare betalar till dig när din anställning upphör. Alla summor du får räknas samman, det vill säga oavsett om du får en utbetalning eller flera och oavsett vad din arbetsgivare benämner ersättningen.

Den sammanlagda summan delas med din månadslön och detta motsvarar sedan viss tid som räknas som arbetad tid.

Eftersom tiden med avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, är det inte möjligt att samtidigt få ersättning från oss.

Om du får ett avgångsvederlag, får du inte någon avstängning om du sagt upp dig själv.

Ömsesidig överenskommelse

Om du har ingått ett avtal med din arbetsgivare utan att det innehåller ersättning i form av ett avgångsvederlag, kommer vi att utreda om det blir fråga om en avstängning eller inte.

Vi kommer då att fråga både dig och din arbetsgivare för att se varför din anställning upphörde. Om det visar sig att avtalet kan jämställas med att du sagt upp dig själv, kan din ersättning stängas av med samma regler som gäller om du säger upp dig själv.

Om du är osäker på vad som gäller i din situation kan du alltid höra av dig till oss för att diskutera ditt ärende.