Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vanliga frågor rörande arbetslöshet 

Hittar du inte svaret här nedan, pröva istället att skriva in din fråga i sökrutan och tryck på sök-knappen.


 

Här kan du göra en fritextsökning och söka bland all information som rör Arbetslöshet.

 


 

Kan jag få mer än 910 kr per dag?                     

Du kan aldrig får mer än 910 kr per dag från a-kassan.

Om du har en separat inkomstförsäkring från ditt fackförbund eller från en privat försäkring, kan du få ersättning även från denna. Sammanlagt kan dock ersättningen aldrig bli högre än 80 % av din tidigare inkomst.

Du ansöker själv om ersättning från din inkomstförsäkring.

Jag har fått högre lön. Ska jag meddela a-kassan?  

Om du har en anställning och inte är arbetssökande, behöver du inte meddela oss.

Hur lång är karensen?

En period med ersättning inleds alltid med sju dagars karens. Om du är helt arbetslös, kan du få högst fem dagars ersättning per vecka. Det innebär att det tar drygt en vecka med karens innan du får ersättning om du är helt arbetslös.

Varför är min första utbetalning så liten?

En period med ersättning inleds alltid med sju karensdagar. Du får alltså inte någon ersättning för de första sju arbetslösa ersättningsdagarna.

Jag får avgångsvederlag - vad behöver jag tänka på?

Om du har haft en anställning på heltid och ditt avgångsvederlag uppges i visst antal månadslöner, kan du räkna med att du inte får någon ersättning under den tid som ditt avtal uppger. Om du är osäker på tolkningen av ditt avtal eller hur vi kommer att beräkna tiden med avgångsvederlag, rekommenderar vi att du hör av dig till oss.

Tänk på att kontakta Försäkringskassan när du får ett avgångsvederlag. Kontrollera med Försäkringskassan vad du behöver göra för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). SGI är grunden för ersättning från Försäkringskassan vid bland annat sjuk- och föräldrapenning.

Kan jag ta ut pension?

Det du får ut i pension dras av från din ersättning från oss. I vissa fall kan detta göra att du inte får ut någon ersättning alls från oss.

Även små belopp från PPM har stor inverkan på din ersättning. Kontakta oss om du bestämt dig för att ta ut pension.

Avdraget på din ersättning på grund av pension kommer att fortsätta även om du återkallar din pension.

Kan jag tacka nej till ett arbete?

Om du tackar nej till ett för dig lämpligt arbete, stängs din ersättning av. Första gången det händer stängs ersättningen av i fem dagar. Andra gången stängs ersättningen av i tio dagar och tredje gången stängs ersättningen av i 45 dagar.

Om det händer en fjärde gång, upphör din rätt till ersättning och du måste på nytt uppfylla ett så kallat arbetsvillkor (arbete i viss omfattning under sex månader).

Bedömningen av om ett arbete är lämpligt för dig utgår ifrån din situation och det arbete som är aktuellt.

 

Kan jag studera och få ersättning?

Som huvudregel kan du inte studera samtidigt som du är ersättning från oss. Om du vill studera med bidrag ska du istället vända dig till CSN.

Det finns undantag när det gäller deltidsstudier under arbetslöshet. Klicka här för att läsa mer. Det finns undantag om du tidigare både studerat och arbetat samtidigt.

Ansök i Mina Sidor om att få studera under din arbetslöshet.

Kan jag studera på heltid när jag får arbetslöshetsersättning?

Som huvudregel kan du inte studera under den tid du får ersättning från oss. Om du tidigare har studerat heltid vid sidan om ditt heltidsarbete kan du i vissa fall få fortsätta med detta.

Ansök i Mina Sidor.

Jag tänkte börja studera på distans. Kan jag göra det som arbetslös?

Som huvudregel kan du inte studera under den tiden då får ersättning från oss. Det spelar ingen roll om du tänker studera på distans. Det finns vissa undantag där du kan studera på deltid utan att din ersättning påverkas. Klicka här för att läsa mer.

Ansök i Mina Sidor om att få studera på deltid.

Jag har blivit erbjuden ett jobb där jag endast får provisionslön. Påverkar detta min arbetslöshetsersättning?

Du kan inte få ersättning samtidigt som du har en anställning där du får provisionslön eller lön efter prestation. Har du både en grundlön och en provisionsdel kan det vara möjligt att samtidigt få ersättning.  Kontakta oss för att utreda detta innan din anställning börjar. 

Om du har fått ut ersättning under en provisionsanställning, kommer du att bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Jag skulle vilja börja jobba i ett bemanningsföretag - kan jag stämpla upp då?

Det kan vara möjligt att stämpla även om du arbetar via ett bemanningsföretag. Du måste dock stå till arbetsmarknadens förfogande och inte till bemanningsföretagets förfogande.

Om du får garantilön upp till heltid, är det inte möjligt att stämpla samtidigt.

Skicka in kopia på ditt anställningsbevis så fort som möjligt för att vi ska kunna bedöma om du kan stämpla på deltid eller inte.

Jag har fått skattejämkning - har ni fått uppgift om detta?

Vi får automatiskt uppgifter från Skatteverket i januari och juli. Uppgiften hittar du i Mina Sidor.

Jag har inte fått alla intyg än. Kan jag skicka in de jag har så länge?

 Ja, det går bra. Vi behåller intygen och handlägger ditt ärende så fort det är komplett. Ladda upp i Mina Sidor de intyg du vill bifoga.

Jag vill inte fortsätta min provanställning. Vad händer med ersättningen om jag säger upp mig själv?

Om du säger upp dig från en provanställning bedöms det på samma sätt som om du säger upp dig från en annan tjänst. Om du inte har giltig anledning till att säga upp dig själv, blir du avstängd från ersättning under 45 ersättningsdagar. Du kan läsa mer om detta här.

Om din arbetsgivare bryter en provanställning, har du rätt till ersättning på samma sätt som vid en tidsbegränsad anställning.

Jag är inte längre arbetslös - hur meddelar jag detta till a-kassan?

Tala om för arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande. Lämna uppgift om ditt arbete i Mina Sidor.

Kan jag starta ett eget företag?

Du kan aldrig få arbetslöshetsersättning om du startar ett företag under arbetslösheten.

Om du som arbetssökande vill prova på att starta ett eget företag, kan du istället kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen för kontroll av Starta eget bidrag.

Är det okej att ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar?

Din ersättning påverkas inte av att du tar ut föräldrapenning på lördag och söndag.

Hur påverkar ett beslut om återbetalning mina inkomstuppgifter till deklarationen?

 

 

När du har fått ersättning från oss som du behövt betala tillbaka, kan du behöva ändra dina uppgifter i din kommande deklaration.

Återbetalning exklusive skatt
Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut under det år som återkravet beslutades betalar du tillbaka ersättningen exklusive skatt, alltså nettobeloppet. På kontrolluppgiften för det året kommer den återkrävda ersättningen att finnas med som en bruttoinkomst. När det är dags att deklarera kan du begära sänkt beskattningsbar inkomst. Det gör du genom att dra av det återkrävda bruttobeloppet från det redan ifyllda bruttobeloppet på deklarationen. Den summa som du får fram anger du i rutan bredvid det redan ifyllda bruttobeloppet. Det återkrävda bruttobeloppet framgår av ditt återkravsbeslut. 

I rutan för övriga upplysningar på deklarationen skriver du att ändringen beror på att du har fått ett återkrav från arbetslöshetskassan. Skatteverket prövar då om din beskattningsbara inkomst kan sänkas, så att du inte behöver betala in skatt på det återkrävda beloppet till Skatteverket.

Du gör på samma sätt om du har fått ett återkrav inklusive skatt om du ännu inte har deklarerat för det år som återkravet gäller.

Återbetalning inklusive skatt
Om du är återbetalningsskyldig för ersättning som har betalats ut före det år som återkravet beslutades, återbetalar du ersättningen inklusive skatt, alltså bruttobeloppet. För att Skatteverket ska kunna pröva om du kan få tillbaka skatten måste du begära omprövning av taxeringen hos Skatteverket, för det/de år som återkravet gäller. Taxeringen minskas då med det återkrävda beloppet och skatten för det året räknas om.  

Om du vill begära omprövning så gör du det skriftligen till ditt skattekontor. Din begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret. Om återkravet gäller ännu äldre taxeringar kan du ansöka hos kammarrätten om resning, för att få sänkt taxering.

När du begär omprövning av taxeringen bör du

  • bifoga kopia på beslutet om återkrav,
  • ange vilken inställning du har till återbetalningskravet, alltså om du anser att det är riktigt eller felaktigt,
  • ange om du har begärt eller har för avsikt att begära omprövning av eller överklaga beslutet,
  • ange om du har återbetalat hela eller del av beloppet.