Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Hur fyller jag i min tidrapport?

 

Du ansöker om ersättning genom att löpande skicka in din tidrapport. Det är viktigt att du fyller i din tidrapport rätt och att denna sedan stämmer överens med de uppgifter på din arbetade tid som din arbetsgivare redovisar på Arbetsgivarintyg. Här kan du se hur du fyller i din tidrapport i olika situationer.

Du skriver under din tidrapport på "heder och samvete" och om du lämnar fel eller utelämnar uppgifter kan det få stora konsekvenser. Kontakta oss därför alltid om du är osäker på hur du ska fylla i din tidrapport.

 

 

Film om hur du fyller i din tidrapport i Mina Sidor

 

Olika anställningsformer

Allt förvärvsarbete du utför är någon form av anställning som du ska rapportera till oss.

Arbete på timme eller vid behov

Du fyller i hur många timmar per dag du arbetat under respektive dag. Du ska fylla i alla timmar, även då du arbetar på kvällar, helger eller då du har jour.

Arbete med sysselsättningsgrad, deltidsanställning på procent av heltid

Om du har en anställning med sysselsättningsgrad i procent av heltid, ska du alltid fylla i procenten som du är anställd för.

Sysselsättningsgraden fyller du alltid i. Det du gör utöver detta fyller du i under respektive dag. Det kan gälla till exempel arbete utöver din anställning i procent, sjukdom, föräldrapenning eller semester.

Provision

När du har en anställning där du får lön efter prestation eller med provision, betraktas det som en heltidsanställning. Du ska därmed tala om för oss att du påbörjat en heltidsanställning och fylla i detta från din första dag i anställningen. Du kan inte kombinera en anställning enbart med provision och ersättning från a-kassan.

Sovande jour och jour

De timmar du har jour, även sovande jour, ska fyllas i på dina tidrapporter. Detta oavsett om du endast får en lägre ersättning för dessa timmar.

När du få en heltidsanställning

Om du får en heltidsanställning ska du fylla i att du fått ett arbete. Om du börjar arbeta mitt i en vecka fyller du i arbetad tid åtta timmar per dag från det att din anställning börjar.

Tänk på att fylla i arbetad tid från det att din anställning börjar. När du får ut din lön påverkar inte hur du ska fylla i din tidrapport.

Konstnär

Det utbetalda gaget delas med ett schablonbelopp för att få fram antalet timmar som arbetet motsvarar. Schablonbeloppet är 176. Antalet arbetade timmar du får fram på detta sätt, fyller du i på dina tidrapporter (kassakort).

Betald repetition ska också deklareras som konstnärligt arbete, det vill säga gaget delat med 176. Du kan som mest fylla i 40 timmar per vecka. Eventuellt överskjutande timmar överförs till veckan därpå.

Minsta antalet timmar du ska fylla i är åtta timmar per arbetad dag.

En artist kan som regel inte få arbetslöshetsersättning under repetitionstiden.

Om du är statist utan repliker betraktas du inte som konstnär/artist och ska därför fylla i dina tidrapporter med de faktiskt arbetade timmar du utför och inte räkna om enligt ovan.

Sjuk- föräldraledig

Om du inte kan söka arbete på grund av sjukdom eller föräldraledighet

Om du har föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditets- eller havandeskapspenning ska du alltid fylla i detta under respektive dag. Fyll i hur stor del av dagen du har ersättning från Försäkringskassan.

Om du har en anställning med sysselsättningsgrad/procent ska du alltid fylla i anställningen i procent. Du gör detta även om du haft föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning/graviditets- eller havandeskapspenning. Du ska då fylla i både andelen föräldrapenning med mera och sysselsättningsgrad.

Semester

Semester

Semesterdagar är alltid hela dagar. Skulle du ta semesterledigt delar av en dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen.

Arbetslösa dagar räknas som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du har semesterledigt. Du som normalt får ersättning från a-kassan någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon ersättning alls för vecka eller veckor där du har semester hela din veckoarbetstid. Denna regel gäller även om du har ett arbete där du jobbar heltid en vecka och är arbetslös på heltid en vecka.

Om du inte har en anställning men har varit ledig ska du kryssa i rutan med "förhindrad".

Deltidsarbete

Deltidsbegränsning 60 veckor med ersättning

Deltidsbegränsningen innebär att du som arbetar deltid har rätt till ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Anställningsform har ingen betydelse, utan det är att du arbetar som påverkar din ersättning.

Om deltidsveckorna tar slut har du två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan arbetslöshetsersättning
  2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara helt arbetslös

Skulle du sluta ditt deltidsarbete blir du inte avstängd ifrån ersättning förutsatt att inkomsten från deltidsarbetet är lägre än din ersättning från a-kassan.

Ensamstående föräldrar med egna hemmavarande barn kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin och på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning. Om du är i den situationen ska du kontakta din arbetsförmedlare.

Bisyssla företag, deltidsföretag och godkänt extraarbete

Godkänt extraarbete i form av anställning eller eget företag

Om du har fått godkänt att fortsätta med arbetet i din tidigare extra anställning eller företag, ska du inte fylla i detta arbete på din tidrapport.

Om ditt företag varit ett deltidsföretag som du haft vid sidan om en deltidsanställning, ska du däremot fylla i arbetade timmar i din tidrapport.

Om du haft ett deltidsföretag vid sidan av en deltidsanställning

Om du fått ett deltidsföretag godkänt ska du fylla i de timmar per vecka på tidrapporten som det står i beslutet från oss.

Inte arbetssökande av någon annan anledning

Förhindrad av annan anledning

Om du någon dag inte kan söka arbete av en annan anledning, ska du fylla i rutan med "förhindrad".