Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Hur gör jag för att ansöka om ersättning?

 

Här kan du läsa om vilka intyg/blanketter du ska skicka in. Fullständig förteckning över blanketter hittar du under fliken Blanketter.

Du ansöker om ersättning genom att skicka in din tidrapport (kassakort). Detta gör du enklast via Mina Sidor. För att du ska kunna få ersättning som avser tid längre tillbaka än nio månader, behöver du visa att du haft särskilda skäl till att inte skicka in din tidrapport i tid.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Anmäl dig på arbetsförmedlingen och skicka in din tidrapport (kassakort)

För att kunna få ersättning måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Du måste även skicka in intyg och lämna dina tidrapporter (kassakort) till oss. Här nedan ser du steg för steg vad du kan behöva göra.

 

Anmälan på arbetsförmedlingen

Anmäl dig på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetssökande. Du kan bara få ersättning för de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen.

Tidrapport (kassakort)

För att du ska kunna få ett beslut på vilken ersättning du får, måste du skicka in din tidrapport (kassakort). Detta gör du genom att logga in på Mina Sidor med e-legitimation.

Du fyller i din rapport när två veckor passerat och första gången du kan fylla i din tidrapport är under vecka tre som arbetssökande. Om du fyller i din tidrapport senast på måndagskvällen kan du få utbetalning på torsdagen i samma vecka.

(Vid helgdagar gäller särskilda utbetalningsdagar. Se separat information om avvikande utbetalningsdagar vid helger.)

 

 

Arbetsgivarintyg

För att kunna få ersättning måste du också visa att arbetat i tillräcklig omfattning under det senaste arbetade året. Detta gör du genom att be dina tidigare arbetsgivare logga in med e-legitimation på www.arbetsgivarintyg.nu och fylla i ett arbetsgivarintyg för varje anställning. När detta är klart loggar du själv in och godkänner alternativt skickar tillbaka intyget för korrigering. Du skickar sedan in intygen till oss.

Anmälan om arbetslöshet

Du fyller i formuläret Anmälan om arbetslöshet när tillsammans med din ansökan om ersättning. Själva ansökan utförs av dina tidrapporter (kassakort).

Vilka övriga intyg du behöver skicka in beror på din situation.

Tänk på att alltid tala om för oss om din situation ändras. Du måste tala om för oss allt som kan påverka din ersättning och alla uppgifter du lämnar gör du på "heder och samvete".

Om du inte talar om eller om du lämnar fel uppgifter kan det få konsekvenser på din ersättning och ditt medlemskap

Studier och eget företag

Som huvudregel hindrar pågående studier och verksamhet i företag din ersättning. Du kommer därför att behöva skicka in intyg på vad du gjort och vad du har för avsikt med dina studier och/eller ditt företag.

Om du vill starta företag ska du kontakta oss innan du börjar med detta. Detsamma gäller om du vill studera under din tid som arbetssökande.

Kontakta oss för att få reda på vilka blanketter/intyg och uppgifter som behövs i ditt fall.