Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Hur gör jag för att ansöka om ersättning?

 

Du ansöker om ersättning genom att fylla i en ansökan i Mina Sidor och skicka in tidrapporter för de veckor du vill ha ersättning. Du måste skicka in din tidrapport senast nio månader från den vecka du vill söka ersättning för.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Anmäl dig på arbetsförmedlingen och skicka in din tidrapport

För att kunna få ersättning måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Du måste även fylla i en ansökan, ladda upp dina intyg och fylla i dina tidrapporter till oss. Här nedan ser du steg för steg vad du kan behöva göra.

 

Anmälan på Arbetsförmedlingen

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetssökande. Du kan bara få ersättning för de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen.

Tidrapport

För att du ska kunna få ett beslut på vilken ersättning du får, måste du skicka in din tidrapport. Detta gör du genom att logga in på Mina Sidor.

Du fyller i din rapport efter varje vecka som du vill söka ersättning för. Om du fyller i din tidrapport senast på måndagskvällen kan du få utbetalning på torsdagen i samma vecka om ditt ärende är klart.

(Vid helgdagar gäller särskilda utbetalningsdagar. Se separat information om avvikande utbetalningsdagar vid helger.)

 

 

Arbetsgivarintyg

För att kunna få ersättning måste du också visa att du arbetat i tillräcklig omfattning under det senaste arbetade året. Detta gör du genom att be dina tidigare arbetsgivare logga in med bank-id på arbetsgivarportalen www.arbetsgivarintyg.nu och fylla i ett arbetsgivarintyg för varje anställning. När detta är klart loggar du själv in och godkänner alternativt skickar tillbaka intyget för korrigering. Får du intyget på papper kan du ladda upp intyget i Mina Sidor.

Ansökan om ersättning

Du fyller i en ansökan om ersättning i Mina Sidor. Om du ska skicka in några intyg kan du ladda upp dem direkt i Mina Sidor. Gå sedan igenom din att göra-lista för att se vad du har kvar att göra för att din ansökan ska bli komplett.

Studier och eget företag

Som huvudregel hindrar pågående studier och verksamhet i företag din ersättning. Du kommer därför att behöva förklara vad du gjort och vad du har för avsikt med dina studier och/eller ditt företag.

Om du vill starta företag ska du kontakta oss innan du börjar med detta. Detsamma gäller om du vill studera under din tid som arbetssökande.