Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Provision

Provision eller lön efter prestation

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning om du har en lön som betalas ut i form av provision. Detsamma gäller om du har en anställning där du får betalt efter din prestation och inte för den tid du arbetar.

Du bedöms då ha en anställning på heltid. Detta eftersom det är svårt att kontrollera hur mycket du i dessa fall har arbetat. Du kan inte få ersättning samtidigt även om din anställning betecknas som en deltidsanställning. Du kan däremot ha rätt till ersättning när arbetet upphört.

Har du en anställning med fast månadslön eller timlön och utöver detta en del med provision eller liknande, kan det vara möjligt att få ersättning samtidigt. Kontakta oss i så fall för en bedömning.