Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Hur gör jag om jag vill söka arbete utomlands eller om jag tidigare har arbetat utomlands?

 

Kontakta oss alltid om du har arbetat utomlands eller om du vill arbeta utomlands. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid arbete i annat EU land och vilka blanketter som krävs i olika situationer.

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz omfattas du i normalfallet av den sociala tryggheten i ditt arbetsland. Det betyder att du betalar till och omfattas av det landets socialförsäkringar, även arbetslöshetsförsäkringen, så länge du arbetar i landet. Du behöver därför som regel inte vara medlem hos oss när du är anställd utomlands. Se bara till att du inte får några glapp mellan arbetslöshetsförsäkringen i Sverige och arbetslandet i samband med att du påbörjar eller avslutar din anställning.

 

Söka arbete i EU med ersättning från a-kassan

Om du är arbetssökande och helt arbetslös har du möjlighet att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad period med svensk arbetslöshetsersättning. För att kunna göra det behöver du intyg U2. Det är (IAF) Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring som beviljar detta intyg.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att få ha ersättning från Sverige och samtidigt kunna söka arbete i annat EU/EES land.

Tidigare arbetat utomlands inom EU

Genom EU-förordning 883/2004 får personer som flyttar mellan länderna, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa som de inte skulle ha haft om enbart nationella regler hade tillämpats. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om

  • möjligheten att söka arbete i ett annat land med arbetslöshetsersättning från hemlandet,
  • möjligheten att åberopa kvalifikationsperioder från andra länder för rätt till ersättning
  • vilket lands lag som ska tillämpas för arbetstagare som rör sig över gränserna och gränsarbetares rätt till ersättning

För rätt till ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen krävs att en arbetssökande uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningen omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen.

Tidigare arbetat utomlands utanför EU

Om du arbetat i ett land som ligger utanför EU och som inte har ett avtal med EU eller EES, kan din ersättning  i Sverige inte grundas på detta arbete.

Har du studerat på heltid utanför EU/EES området är det däremot möjligt att hoppa över den tid du studerat och om du hade ett arbete i Sverige innan dina studier (högst fem år) kan din ersättning grundas  på detta arbete.

Kontakta oss om du har frågor om detta.