Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 9 april 2018

Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap är inte tillgängliga från kl 16:00 måndag den 9:e april till cirka 18:00 då våra system uppdateras.