Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 18 april 2018

Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap är inte tillgängliga från kl 16:00 till preliminärt 18:00 idag onsdag 18 april.