Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 12 mars 2018

Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap fungerar inte från 07:00 måndag 12 mars och minst 1 timme framåt, då våra system uppdateras.