Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 16 januari 2018

Våra system underhålls mellan kl 16:00 och preliminärt 18:00. Under denna tid är Mitt Medlemskap och Ansökan om Medlemskap inte tillgängliga.