Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 19 juni 2018

Våra system underhålls från kl 20:00 till cirka 21:00 och under tiden går det inte att använda Mitt Medlemskap eller Ansökan om medlemskap.