Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 20 december 2017

Våra system uppdateras mellan kl 16:00 och cirka 18:00. Under tiden går det inte att komma åt Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap.