Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 24 januari 2018

Mellan kl 16:00 och cirka 18:00 kommer vår digitala Ansökan om medlemskap och Mitt Medlemskap inte att vara tillgängliga.