Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 25 april 2018

Våra system uppdateras mellan kl 18:00 och cirka 20:00. Mina Sidor, Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap kan/bör inte användas under den här tiden.