Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 25 oktober 2017

Mitt Medlemskap och Ansökan är inte tillgängliga mellan kl 16:00 och 18:00 onsdagen den 25 oktober.