Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 30 april 2018

Mellan kl 7:00 och cirka 9:00 kommer våra system att uppdateras. Under tiden går det inte att nå Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap.