Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 3 april 2018

Våra system uppdateras den 3 april från kl 16:00 till cirka 19:00. Under tiden är inte Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap tillgängliga.