Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 30 april 2018

Mellan kl 7:00 och cirka 9:00 går det inte att nå Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap då våra system uppdateras.