Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 31 januari-1 februari 2018

Uppdatering av våra system gör att vår Ansökan om medlemskap och portalen Mitt Medlemskap inte är tillgängliga från kl 15:00 onsdagen den 31 januari till omkring kl 18:00 torsdagen den 1 februari.