Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 7 maj 2018

Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap är inte tillgängliga idag från kl 16:00 till preliminärt kl 18:00, då våra system uppdateras.