Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 7-8 februari 2018

Uppdatering av våra system gör att vår Ansökan om medlemskap inte är tillgänglig från kl 15:00 onsdagen den7 februari till omkring kl 13:00 torsdagen den 8 februari. Undvik också att göra ändringar i Mitt Medlemskap under denna tidsperiod.