Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Servicefönster 8 januari 2018

Våra system uppdateras mellan 16:00 och 18:00. Under tiden går inte Mitt medlemskap och Ansökan om medlemskap att komma åt.