Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Begära utträde

 

Du begär själv utträde via portalen Mitt Medlemskap. Gå in på menyvalet Medlemstid: här hittar du "Avsluta medlemskap". 

Begär du utträde för att du ska byta till en annan arbetslöshetskassa är det viktigt att du söker inträde i den nya arbetslöshetskassan samtidigt som du begär utträde från oss. Detta är viktigt för att du ska få tillgodoräkna dig den medlemstid du har haft hos oss.