Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Medlemsavgiften 

Från och med den 1 februari 2016 är avgiften 115 kronor per månad för alla medlemmar.