Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Så här betalar du

Det finns tre olika sätt att betala avgiften

 

Med inbetalningskort

Skickas till dig efter den 8:e varje månad.

 

Med e-faktura

Skickas till din Internetbank efter den 8:e varje månad. Vill du betala med e-faktura ansluter du dig via din Internetbank.

 

Med autogiro

Du gör detta enklast genom att gå in på din internetbank och lägga till ett autogiro till oss. Du hittar oss om du söker på ”finans”.