Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Så här betalar du

Det finns tre olika sätt att betala avgiften

 

Med inbetalningskort

Skickas till dig den 10-12:e varje månad.

 

Med e-faktura

Skickas till din Internetbank efter den 8:e varje månad. Vill du betala med e-faktura ansluter du dig via din Internetbank.

 

Med autogiro

Du gör detta enklast genom att gå in på din Internetbank och lägga till ett autogiro till oss. Du hittar oss om du söker på ”finans”.

Det finns också möjlighet att ändra betalsätt till autogiro via Mitt Medlemskap - tänk då på att bara ange de fyra första siffrorna i ditt clearing nummer om du har ett konto hos Swedbank.

 

Betalningsdag

Medlemsavgiften ska vara a-kassan tillhanda senast den 28:e i varje månad. Om du har autogiro som betalsätt sker dragning av medlemsavgiften också den 28:e i varje månad.