Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Sök inträde här

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i vår elektroniska inträdesansökan nedan.

 

Du kan få inträde från den månad du söker inträde, dock tidigast från det att din anställning inom vårt verksamhetsområde påbörjas.

 

E-legitimation/BankID krävs för att fylla i och signera ansökan elektroniskt. Har du inte e-legitimation/BankID kontakta a-kassan via mejl.

 

Påbörja din ansökan online >