Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Nytt elektroniskt arbetsgivarintyg!

Nu kan du be din arbetsgivare att använda tjänsten www.arbetsgivarintyg.nu för att skriva ditt arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren loggar in och fyller i intyget. Du har därefter två veckor på dig att logga in med e-legitimation på www.arbetsgivarintyg.nu och granska intyget. Om intyget stämmer, skickar du in det till oss. Om något inte stämmer, kontaktar du din arbetsgivare.

Kom överens med din arbetsgivare om du ska få ditt intyg på papper eller elektroniskt. Se till att arbetsgivaren har din e-postadress och ditt mobilnummer, så att du får meddelande när ditt elektroniska intyg är klart.