Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Avgiften höjs till 115 kronor från februari 2016

Den 1 februari 2016 höjer Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa medlemsavgiften till 115 kronor per månad. Anledningen till höjningen är det höjda dagpenningtaket från 680 till 910 kronor som höjdes den 7 september 2015.

I och med höjningen har medeldagpenningen för våra medlemmar ökat markant och med det finansieringsavgiften som Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa betalar varje månad till staten. Finansieringsavgiften är lagstadgad och regleras i lagen om arbetslöshetskassor och är en del av finansieringen av statens kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning.

För att klara dessa utgifter till staten och säkerställa att nuvarande servicenivå bibehålls behöver Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa höja medlemsavgiften.