Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Kom ihåg din aktivitetsrapport!

Om du är arbetssökande ska du lämna en aktivitetsrapport efter varje månad. Du lämnar den elektroniskt till arbetsförmedlingen via deras hemsida. Du måste skicka in den senast den 14:e i varje månad. Behöver du hjälp, ska du kontakta din arbetsförmedling.