Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Lyckat byte av driftsleverantör

Bytet av driftsleverantör för våra system har gått bra och allt är nu klart. Mina Sidor är åter tillgängligt.