Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Mina Sidor stänger kl 21:00 den 17 maj

På grund av systemunderhåll är Mina Sidor stängd från kl. 21:00 den 17 maj till kl. 7:00 den 18 maj.