Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Utbetalning vecka 18 sker på fredagen

Utbetalningen i vecka 18 flyttas till fredagen 6/5 på grund av helgdag.