Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Försenade fakturor i september

Då kassan byter datasystem under V36-37 kommer september månads e-Fakturor att dyka upp först omkring den 14:e september och för de som får pappersfakturor  omkring den 18:e september.