Driftinformation

Våra system uppdateras mellan kl 18:00 och cirka 20:00. Mina Sidor, Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap kan/bör inte användas under den här tiden.

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Medlemskap i en a-kassa har betydelse även för aktivetsstöd från FK

Ett medlemskap i en a-kassa påverkar även den ersättning som Försäkringskassan betalar ut i form av aktivitetsstöd. Du kan få aktivitetsstöd om du deltar i någon aktivitet eller utbildning som arbetsförmedlingen ordnar. Det är därför viktigt att du fortsätter att betala dina medlemsavgifter om du deltar i någon aktivitet hos arbetsförmedlingen.