Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Nu kan du som arbetsgivare koppla ditt lönesystem till arbetsgivarportalen

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna ett intyg till före detta anställda som vill söka ersättning från a-kassan. E-tjänsten arbetsgivarintyg.nu hjälper dig att fylla i rätt uppgifter och skicka intyget till rätt a-kassa. Nu kan du även koppla ditt lönesystem direkt till tjänsten. Det blir därmed ännu lättare att snabbt skicka korrekta uppgifter om dina anställda.