Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vecka 21 sker utbetalningen på fredag 26/5

Ändrad utbetalningsdag på grund av helgdag på torsdag 25/5.