Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vill du få in ditt arbetsgivarintyg snabbare?

Det finns nu ett elektroniskt alternativ för din arbetsgivare att fylla i blanketten Arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare logga in med e-legitimation på www.arbetsgivarintyg.nu Du granskar sedan intyget och när du godkänt det skickar du det till oss med hjälp av din e-legitimation. På detta sätt får vi in ditt intyg snabbare och du kan få ett snabbare besked om din ersättning.