Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Förändringar från 2 juli 2018

Den 2 juli 2018 införs det nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med de nya reglerna är att försäkringen ska bli tydligare och enklare.

  • Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska räknas som arbete. 
  • Allmän pension och tjänstepension ska samordnas på samma sätt.
  • Pensionsavdrag ska bara att göras för den som faktiskt tar ut pension.
  • Möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före månaden man fyller 65 år. 
  • Sex karensdagar istället för sju.