Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Nytt schabloniserat timlönebelopp för konstnärligt arbete

IAF fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 176 kronor från och med den 1 april 2018.

Det schabloniserade timlönebeloppet ska användas för att beräkna arbetslöshetsersättningen för en arbetssökande som har utfört konstnärligt arbete som till exempel musiker, sångare eller skådespelare.