Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Om oss

  

Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassas syfte och ändamål är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Har du några frågor om oss eller verksamheten är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

  

Medlemsantal

Kassan har ca 50 000 medlemmar.

 

Verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet och företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet.

Verksamheten regleras i kassans stadgar och i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

 

Organisationsnummer

816400-5244

 

Organisation

Kassan har sitt säte i Stockholm där all handläggning sker både när det gäller medlemskap och arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetskassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

Föreningsstämman väljer arbetslöshetskassans styrelse. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Finans- och Försäkringsbranschens styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

 

Chef för Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa är Wioletta Bergner, som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Försäkringsansvarig är Heléne Carlsäter.

 

 
Länkar dokument

 

Stadgar


Årsredovisning 2016