Driftinformation

Våra system uppdateras mellan kl 18:00 och cirka 20:00. Mina Sidor, Mitt Medlemskap och Ansökan om medlemskap kan/bör inte användas under den här tiden.

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Personuppgiftlagen PuL

 

Skyddet för din personliga integritet

Alla uppgifter som skickas till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlas enligt personuppgiftslagen. (1998:204)

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person är personuppgifter. Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlar personuppgifter med anledning av ärenden om medlemskap och om arbetslöshetsersättning, där uppgifterna används enligt bestämmelserna i lagen (1997:239) arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar, vilket innebär ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert.

 

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa har registrerat om dig. Sådan information lämnas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Ansökan om sådant registerutdrag sker skriftligen.

 

Begäran om rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlar om dig, t.ex. om en uppgift är felaktig eller ofullständig. Meddela i sådana fall oss vilken uppgift det gäller och hur du vill att den ska rättas.

Kontaktuppgifter, önskat kommunikationssätt  etc.kan du dock lätt ändra själv via portalen Mitt Medlemskap.

 

Nytt EU-direktiv

Ett nytt så kallat EU-direktiv är antaget i Europaparlamentet. Detta kommer att påverka hantering av personuppgifter i framtiden och ersätta PuL. En lag har antagits i Europarådet, som kom mer att gälla från maj år 2018.

Mer information: