Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Personuppgiftlagen PuL

 

Skyddet för din personliga integritet

Alla uppgifter som skickas till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlas enligt personuppgiftslagen. (1998:204)

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person är personuppgifter. Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlar personuppgifter med anledning av ärenden om medlemskap och om arbetslöshetsersättning, där uppgifterna används enligt bestämmelserna i lagen (1997:239) arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar, vilket innebär ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert.

 

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa har registrerat om dig. Sådan information lämnas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Ansökan om sådant registerutdrag sker skriftligen.

 

Begäran om rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa behandlar om dig, t.ex. om en uppgift är felaktig eller ofullständig. Meddela i sådana fall oss vilken uppgift det gäller och hur du vill att den ska rättas.

 

Nytt EU-direktiv

Ett nytt så kallat EU-direktiv är antaget i Europaparlamentet. Detta kommer att påverka hantering av personuppgifter i framtiden och ersätta PuL. Just nu sker förhandlingar om olika detaljer, och en lag kommer att antas i Europarådet. Denna kommer troligen att gälla från år 2018.

Mer information: