Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

Under resten av året blir det lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har beslutat att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa Corona-krisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Om du har fått beslut på ersättning enligt grundnivå, måste du förutom att uppfylla ett medlemsvillkor, även ha ett uppehåll i din ersättning på minst en kalendervecka. Kontakta oss om detta gäller dig.

Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket blir högre

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till

  • 1 200 kr per dag de första 100 dagarna om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kr per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Mellan den 29 juni och 3 januari

  • Ersättningens tak från dag 101 höjs till 1000 kronor per dag 

Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

Om du sagt upp dig själv, gäller speciella villkor. Klicka här för att läsa mer. 

Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

För en företagare med vilande företag kommer det att från den 1 juli bli tillåtet att vidta vissa begränsade åtgärder i ett vilande företag enligt följande:

  • uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörs kontakt (under förutsättning att dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten)

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

Läs mer här

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa Corona-krisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Läs mer om detta på regeringens webbplats.