Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Bli medlem i a-kassan

Vi på a-kassan värnar om våra medlemmars integritet och är måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

OBSERVERA: medlemskap är bara möjligt för de som arbetar inom a-kassans verksamhetsområde det vill säga i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet, samt företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet. 

Läs gärna om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du blir medlem

Bli medlem
Klicka här för att ansöka om medlemskap!