Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma

2022-05-10

Ombuden till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 16.45 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm.

På dagordningen står sedvanliga ärenden, som anges i § 11a-kassans stadgar.

Styrelsen för 

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa