Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Beslut gällande ny försäkring

2024-06-19

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsförsäkring ska baseras på inkomster. Det innebär att personer som ansöker om arbetslöshetsersättningen måste uppfylla ett inkomstvillkor. Den nya lagen ska börja gälla 1 oktober 2025.