Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vanliga frågor kring arbetad tid

 

 

Hur ska man redovisa beredskapstid?

Är det beredskapstid eller arbetad tid som ska redovisas, om man till exempel haft tio timmars beredskap varav en timmes arbete under beredskapstiden?

Både beredskapstid och arbetad tid redovisas i det elektroniska arbetsgivarintyget. I det här fallet ska en timme anges under arbetad tid och nio timmar som beredskap.