Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Bli medlem i arbetslöshetskassan

 

Varför ska jag bli medlem?

Medlemskap i Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa innebär att du vid arbetslöshet har möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning som är beräknad utifrån din tidigare lön.

 

Hur bär jag mig åt? 

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en elektronisk Inträdesansökan. Denna ansökan kräver att du har e-legitimation/BankID. Har du inte e-legitimation/BankID mejlar du a-kassan som skickar dig en blanketten.

Gör din ansökan online >

Villkor för medlemskap

Rätt att bli medlem har den som arbetar inom kassans verksamhetsområde eller i sin senaste anställning arbetade inom kassans verksamhetsområde. Medlemskap kan inte beviljas den som har fyllt 64 år.

Inträde kan tidigast beviljas fr.o.m den första dagen i den månad din Inträdesansökan inkommer till oss.

Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda tjänstemän inom finans- och försäkringsområdet och företagare i egenskap av entreprenörer inom finans- och försäkringsområdet.

Byte av arbetslöshetskassa

Det tar tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd (medlemsvillkor). Om du byter arbetslöshetskassa får du tillgodoräkna dig din tidigare medlemstid. Det är då viktigt att du ansöker om medlemskap i samma månad som du begär utträde från din tidigare arbetslöshetskassa för att ditt medlemskap ska vara sammanhängande.

Om du behöver hjälp att byta arbetslöshetskassa hjälper vi gärna till!

Vad kostar det?

Avgiften till arbetslöshetskassan är för närvarande 115 kronor per månad för alla medlemmar.